Z4385926424836 915b1e0bfee23f76a9c7f0df65adb7fe
Phong Tuc Trong Dam Cuoi Nguoi Dao
Img 5166
Img 5267

GIỚI THIỆU 54 Anh Em

  • Lưu giữ lại tất cả những kỉ niệm, về bản sắc dân tộc, văn hóa địa phương.
  • Nét đẹp trong đời sống văn hóa của 54 dân tộc anh em.
  • Địa điểm du lịch nếu có tại các tỉnh.
  • Phong tục tập quán của 54 dân tộc Việt Nam.
  • Chia sẻ kiến thức nếu có về ẩm thực, văn hóa, đời sống, của 54 dân tộc Việt Nam.
  • Trải nghiệm đời sống của bà con dân tộc trên toàn lãnh thổ hình chữ S, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số.

 

Xem thêm
Z4385926424836 915b1e0bfee23f76a9c7f0df65adb7fe