Lày Cỏ trong đám cưới người Dao Lạng Sơn

Lày Cỏ trong đám cưới người Dao Lạng Sơn

Trong đám cưới người dân tộc Dao ở Lạng Sơn, ngoài những phong tục như mặc áo cho cô dâu trước khi vào cửa.

Mặc đồ cho chú dể chào đón cô dâu, thổi khèn đón cô dâu chú dể.

Người nhà cho tiền hoặc tặng phầm cho cô dâu, tại thời điểm làm lễ như một điều may mắn.

Phong Tục lày cỏ diễn ra tại thời điểm nào.

Phong tục lày cỏ, là một hình thức thay cho lời chào chào nhà gái ra về, thay cho lời cảm ơn từ phía nhà trai đến nhà gái.

Bạn có thể xem thêm Lày cỏ tại đây