Xin phép quay đám cưới người dân tộc Dao

Xin phép quay đám cưới người dân tộc Dao

Để được gia đình đồng ý,  54 Anh Em đã gửi lời xin phép, chào hỏi và được sự cho phép từ phía gia chủ trước khi quay video, lưu lại những kỉ niểm trong đám cưới người dân tộc Dao, ở Thôn Khe Chiêm, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm tại Video.